Promocije/Dešavanja

Rubrike Popusti I Dešavanja možete koristiti za objavljivanje Vaših oglasa koji će se videti na Locator mobilnoj aplikaciji. Vi birate preko koje rubrike će se videti Vaš oglas. Da bi imali mogućnost da objavljujete oglase potrebno je registrovati se na jedan od pretplatničkih paketa (SILVER-GOLD-PLATINUM).
Oglas koji objavite vezuje se za jednu lokaciju koju vi izaberete (generalno to bi trebalo da bude mesto vašeg biznisa, prodaje…)
Ukoliko imate više lokacija Vašeg biznisa u više različitih mesta i želite da se oglas/poruka vidi na svim lokacijama potrebno je oglas pustiti za svaku lokaciju posebno.
Za sve one koji imaju preko 20 lokacija slede popusti!
Opis cena i popusta za rubrike Popusti Dešavanja
Do 20 lokacija potrebno je 99 bodova za jednu poruku/oglas
Od 21 do 50 lokacija za jednu poruku potrebno je 89 bodova
Od 51 do 100 lokacija za jednu poruku potrebno je 79 bodova
Od 101 lokacije za svaku poruku potrebno je 69 bodova
Primer objave po lokaciji
Ukoliko imate prodaju u Beogradu, po objavi oglas će biti vidljiv u celoj Srbiji, s tim da prvenstvo na listi u mobilnoj aplikaciji u odnosu na lokaciju korisnika, imaće oglas iz njegove najbliže okoline. U suštini oglasnik funkcioniše po principu lokacija. Ukoliko ste vi najbliži Vaš oglas će biti prvi na listi i biće vidljiv 7 dana. Oglas će biti prvi na listi sve dok neko koje bliži korisniku ne objavi svoj oglas.